ewoksfluo.io.zap_utils.rename_counter

ewoksfluo.io.zap_utils.rename_counter(name)[source]
Parameters:

name (str)

Return type:

str